Меню Закрити

Наказ Про затвердження рішення педагогічної ради

УКРАЇНА
ДОВГОВІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

10 листопада 2020 року                      с.Довговоля               № 214

Про затвердження рішення педагогічної ради

Затвердити рішення педагогічної ради 10 листопада 2020 року протокол № 2 , а саме:
1.Про стан цивільного захисту в Довговільському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ»
1.1. Основним завданням у сфері діяльності з питань цивільного захисту на 2021 рік вважати забезпечення готовності установ і закладів освіти до дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення системи цивільного захисту з мирного на воєнний стан.
1.2. Основні зусилля у ході реалізації основного завдання зосередити на підвищенні ефективності заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, працівників галузі від уражаючих факторів, забезпечення реального накопичення об’єктових матеріальних резервів цивільного захисту; навчанні учасників освітнього процесу до дій в умовах загрози і виникнення можливих надзвичайних ситуацій..
1.3. Адміністрації закладу:
1.3.1. уточнити плани та забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації учасників освітнього процесу і працівників до дій в умовах загрози і виникнення можливих надзвичайних ситуацій.
До 29.12.2020
1.3.2. Упродовж року продовжити роботу з підготовки підвальних приміщень і цокольних поверхів до використання як колективних засобів захисту.
1.4. Працівникам навчально-виховного комплексу здійснювати заходи цивільного захисту , що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій постійно
2. Про виконання заходів з попередження булінгу у навчальному закладі
2.1. Адміністрації НВК:
2.1.1. Забезпечити виконання вимог законодавства щодо гарантування безпеки усім учасникам освітнього процесу.
Постійно
2.1.2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, батьків на освітнє середовище школи.
Постійно
2.1.3. Розробити конкретні та чіткі правила поведінки усіх учасників освітнього процесу у закладі.
Постійно
2.2. Заступнику директора з виховної роботи, педагогу-організатору:
2.2.1. Проводити систематичні моніторингові дослідження стану піднятих питань з періодичним внесенням отриманих аналітичних матеріалів на засідання педради школи.
Протягом року
2.2.2. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу.
Постійно
2.3. Соціальному педагогу здійснювати профілактику булінгу через проведення тренінгів, бесід, консультацій, діагностики усіх учасників освітнього процесу
Постійно
2.4. Практичному психологу сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі
До 31 грудня 2020 року
2.5 Класним керівникам:
2.5.1. Виявляти чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу.
Постійно
2.5.2. Виявляти небезпечні ситуації під час освітнього процесу у закладі та оперативно реагувати на них, запроваджуючи чіткі процедури втручання.
Постійно
2.5.3. Запланувати та провести цикли виховних заходів, позакласних занять тощо із питань безпеки учнів в освітньому середовищі.
Протягом року
2.5.4. Створювати ситуації успіху для учнів в освітньому середовищі.
Постійно
2.6. Про хід виконання рішення педради заслухати у червні 2021 року.
3. Про затвердження Порядку визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»:
3.1. Схвалити Порядок визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст –ДНЗ»
3.2. Педагогічним працівникам з питання визнання підвищення кваліфікації керуватися Порядком визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст –ДНЗ»
3.3. Педагогічним працівникам подавати копії документів про підвищення кваліфікації для збереження в особовій справі працівника. Місце, умови та формат зберігання оригіналів таких документів педагогічний працівник визначає самостійно
4. Про оновлені умови дистанційного навчання в закладі:
4.1. Організовувати дистанційне навчання як до початку навчального року, так і упродовж нього у випадку настання надзвичайних або інших обставин, що потребують організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання.
4.2. У випадках прийняття відповідного рішення педагогічною радою або за ініціативою педагогічних працівників узгоджувати його з органами батьківського та/або учнівського самоврядування в закладі освіти.
4.3. Формувати розклад навчальних занять за умов, коли лише окремі заняття проводяться дистанційно, має здійснюватися з урахуванням інтересів всіх учасників освітнього процесу.
4.4. Педагогічні працівники обирають форми, методи і засоби дистанційного навчання, а також визначають доцільність проведення конкретного навчального заняття в синхронному або асинхронному режимі самостійно.
4.5. Здійснювати формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання; оцінювання результатів дистанційного навчання учнів .
4.6. Не використовувати електронний розклад занять, електронний класний журнал/щоденник через відсутність відповідного технічного забезпечення у всіх суб’єктів освітнього процесу
4.7. Педагогічним працівникам забезпечити регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за потреби) підтримки в освітньому процесі.
4.8. Адміністрації здійснювати моніторинг і контроль якості дистанційного навчання в закладі освіти через взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу.
4.9. Педагогічним працівникам надавати письмовий звіт про виконання освітніх програм під час дистанційного навчання учнів на вимогу керівника.
4.10. Педагогічним працівникам дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.

В.о.директора НВК                                          Людмила ШАРАБАР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *